Firma na granicy upadłości – czy restrukturyzacja jest w stanie pomóc?

Kilka błędnie podjętych decyzji jest w stanie sprawić, że przedsiębiorstwo może znaleźć się na granicy upadłości. Trudno takie sytuacje przewidzieć, ponieważ świat biznesu nie należy do najłatwiejszych. Problemy finansowe nie muszą jednak oznaczać konieczności zamykania firmy. Czasem można temu przeciwdziałać, poddając się procesowi restrukturyzacji. Należy pamiętać o tym, że są to działania, które zawsze muszą być przeprowadzone przez określone organy.

Wstępny plan restrukturyzacji firmy – co należy wiedzieć na jego temat?

Samo opracowywanie planów restrukturyzacji może dla wielu osób wydawać się „czarną magią”. Szczególnie jeżeli ktoś w ogóle z takimi zagadnieniami nie miał do czynienia wcześniej. Restrukturyzacja firmy jest procesem, który musi zostać powierzony w ręce odpowiednich specjalistów (m.in. można zdecydować się na współpracę z kancelarią, której dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://www.wojcikdoradztwo.pl/pl), którzy będą w stanie dokładnie wyjaśnić na czym polega to postępowanie. To od nich będzie można dowiedzieć się także o tym, że przepisy prawa restrukturyzacyjnego pozwalają na zastosowanie dwóch planów.

Pierwszy – nazywany wstępnym – musi zawsze zostać dołączony do wniosku o otwarcie procesu restrukturyzacyjnego. Na ten dokument musi się składać m.in. dogłębnie przedstawiona analiza sytuacji, która doprowadziła do tego, że firma znalazła się na granicy upadłości. O reszcie obowiązkowych elementów opowie osoba nadzorująca cały proces. Składając wstępny plan będzie można wnioskować o wszczęcie:

  • przyspieszonego postępowania układowego;
  • postępowania układowego;
  • postępowania sanacyjnego, wyjątkiem jest sytuacja, kiedy to wierzyciel występuje z wnioskiem.

Plan restrukturyzacyjny

Jest to drugi rodzaj planu, który może zostać przez jeden z trzech organów. Nadzorca układu może na jego podstawie wnosi o zatwierdzenie układu. Nadzorca sądowy może wnioskować o przyspieszone postępowanie układowym i w postępowaniu układowym. Zarządca musi sporządzić plan w postępowaniu sanacyjnym. Jeżeli sytuacja firmy należy do wyjątkowo skomplikowanych, za sporządzenie tego planu odpowiedzialne są osoby trzecie. Z czego to wynika? Ponieważ całościowy projekt to aż jedenaście tematów, których w żaden sposób nie można pominąć. Osoba odpowiedzialna za taki plan musi pamiętać o tym, aby m.in. zawrzeć następujące zagadnienia: imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu, pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów, analiza przyczyn doprowadzających do trudnej sytuacji finansowej firmy.

Czy moja firma ma szansę na restrukturyzację?

Wdrożenie tego skomplikowanego procesu nie jest dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców. Warto sprawdzić, kto nie posiada zdolności restrukturyzacyjnej. Na liście znaleźć można: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, banki krajowe, spółdzielcze kasy kredytowo-oszczędnościowe, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, fundusze razem z firmami inwestycyjnymi.

Jeżeli ktoś nie ma pewności co do tego, czy jego firma może zostać poddana takiemu procesowi, powinien skorzystać z fachowego doradztwa gospodarczego. W ten sposób będzie można poznać wszystkie zalety, które są związane z tym procesem. Ewentualnie, doradca uzna, że dalsze działania nie mają sensu. Jednak tak bywa rzadko kiedy. W wielu przypadkach można walczyć o swój byt, aby móc podnieść się z upadku i dalej prowadzić swoją firmę w jaką zawsze wkłada się serce.